Logotype
-Affärskoncept-  -Organisation-  -Produkter-  -Personal-  -Kontakt-  -Distribution-  -Nyheter-

Pressmeddelande 2007-01-08  


Grönt varumärksbygge - från hyllan och ut.

(kort, ca 30 ord)

Med det nya förpackningskonceptet "Carry Light" så kombinerar belysningstillverkaren Artilux två heta trender inom detaljhandel: En ständigt ökad medvetenhet om miljön och en fokusering på butiken och säljande förpackningar.

(lång ca 300 ord)

Världens största detaljhandlare, Wal-Mart, tar hjälp av Bill Clinton för att med miljön som huvudargument tvinga 60 000 leverantörer att minska storleken på sina förpackningar. Detta är innehållet i en av artiklarna om hur näringslivet tar in gröna argument som vi kunnat läsa i affärspressen under den senaste tiden. Vi har också kunnat läsa om hur det som händer i butiken är helt avgörande för försäljningen, om hur marknadsföringen bör fokusera på förpackningen mm. Artilux AB, som tillverkar hembelysning med fokus på volymkunder, har sedan en tid tillbaka arbetat intensivt med just dessa frågor. Med ett koncept som startar redan i designen av produkten, där knock down lösningar, transporter och logistik är en viktig och fokuserad aspekt, så skapas produkter som belastar miljön minimalt. När detta sedan kombineras med väldesignade och säljande förpackningar så har man konceptet "Carry light". En idé som kombinerar två mycket heta trender inom detaljhandel för närvarande: Dels en ökad medvetenhet om miljön och produkternas miljöbelastning och dels marknadsförarnas koncentration på butiken och förpackningen.

"Det handlar inte längre om konsumentmarknadsföring, utan om shoppingmarknadsföring. Tidigare var det varumärkesbyggande utifrån och in till butikshyllan. Nu gäller det att bygga varumärket från hyllan och utåt" Detta är ett citat från varumärkes experten Keith Lincoln. Jörgen Hurtig, marknadschef på Artilux AB, menar att detta stämmer mycket väl överens med de tankar som Artilux har haft när de skapat konceptet "Carry light". "Vi ville lyfta våra förpackningar och få ett bättre medium för den allt viktigare marknadsföringen i butiken. Vi önskade en ökad tydlighet" De nya förpackningarna erbjuder goda displaymöjligheter och med sitt handtag inbjuder de konsumenten till enkelt köp. "Förpackningarna knyter därmed väl an till trenden inom detaljhandeln där allt mer av marknads-föringen fokuseras på vad som sker i själva butiken" förklarar Jörgen och understryker därmed förpackningarnas ökande betydelse.

"Eftersom vi länge arbetat med en affärsidé som är starkt fokuserad på volymprodukter, så har vi skaffat oss en stor erfarenhet av effektiv logistik och små förpackningar. Något som naturligtvis minskar belastningen på miljön" berättar Jörgen och förklarar vidare att med tillverkning i Litauen så finns det ordentlig med fördelar miljömässigt. Transportvägarna blir betydligt kortare än kinaimport, som ofta är alternativet för volymprodukter inom belysning. Att de nya förpackningarna är ovanligt utrymmessnåla sparar på miljön i hela kedjan från fabriken in i kundens hem. Jörgen menar också att "det ger hög effektivitet i försäljning per kvadratmeter", något som är nog så viktigt när kampen om utrymme i butikernas hyllor hårdnar.

Artilux är en nischad belysningstillverkare med kontor och ursprung i Anderstorp och produktionsenhet och europeisk försäljning i Siauliai, Litauen. Sortiment är fokuserat på volymprodukter i skandinavisk design. Företaget tillverkar årligen mer än 4 miljoner lampor med hjälp av ett nätverk av oftast högt specialiserade underleverantörer.

Artilux AB är ett familjeägt företag som idag drivs av andra generationens familjemedlemmar. Bolagsgruppen Artilux har ca 180 anställda.


Vill du veta mer?
kontakta:

Marknadschef:
Jörgen Hurtig tel 0371-588754 Epost: jorgen.hurtig@artilux.se

Styrelseordförande/Pressansvarig: Tomas Hurtig tel 0322-637706 GSM 0703-927295 Epost: tomas.hurtig@telia.com