Logotype
-Affärskoncept-  -Organisation-  -Produkter-  -Personal-  -Kontakt-  -
Länkar-Artilux NMF- -Nyheter-

Affärskoncept      -Företagets historia-  


"Artilux skall erbjuda konsumentvänliga, dekorativa och funktionella
hembelysningsprodukter till ett internationellt konkurrenskraftigt pris
till de många människorna och till kunder som beställer stora kvantiteter."

Så här har företagets affärsidé formulerats. Detta innebär att Artilux satsar på följande:

- Offensiv och kontinuerlig produktutveckling.
- Rationell design, produktion och distribution.
- Patenterade monteringskomponenter med snap in-teknik.
- Unik flexibilitet i produktion och produktutveckling.
- Stora serier som ger branschens lägsta inköpspriser på komponenter.
- En liten effektiv administration.
- Kvalitetsarbete i enlighet med ISO 900
1:2000 och antagen kvalitetspolicy.
- Miljöanpassade produkter och miljötänkande i hela ver
ksamheten i enlighet med antagen miljöpolicy.

Våra kunder är idag stora möbelkedjor, varuhuskedjor, el- och belysningsgrossister och
postorderföretag. Kunderna finns främst i Skandinavien och Tyskland. De flesta av våra kunder
tillämpar framgångsrikt en strategi som bygger på stora orderkvantiteter och konkurrenskraftiga
priser till slutkonsumenten.

Företaget är beläget i Anderstorp, mitt i en av Sveriges livskraftigaste industriregioner.
T
illverkningen sker hos Artilux NMF UAB i Siaulia, Litauen. Den årliga tillverkningsvolymen är 
cirka 4,5 miljoner lampor. Vi har
en stor flexibilitet i produktionen. Både vad gäller design,
material och volymer. Vid riktigt stora volymer har vi möjlighet att på kort tid ta fram en unik
design eller produkt just för er. I samband med aktiviteter, kampanjer etc kan vi i ett tidigt
skede av planeringen hjälpa er att ta fram rätt produkt i rätt förpackning. Vi stödjer er med
rationella och effektiva displaysystem och en effektiv logistik ända ut till slutkunden för att
åstadkomma en låg totalkostnad för er.Copyright Artilux AB 2006